Православный календарь на 2023 год

54. Рашев, Рашо. Византийците в Бьлгария до покрьстването, in Степанов, Цветелин; Вачкова, Веселина (ed.). Як засввдчуе практика виховання молодшого школяра як суб’екта життедiяльностi, здатного шанобливо, пдно ставитися до себе та до оточуючих, пвдшню-еться надмiрною iнтелектуалiзацiею дитини, орiен-тацiею на формальнi результати навчання, спосте-рiгаються вiдсутнiсть достатнього досввду, зни-ження iнтересу вчителiв початкових клаав до виховання свiдомого становлення зростаючо! …

Православный календарь на 2023 год Read More »