Чи що треба вислуховувати масу нецікавого?

Добре запам’яталась письменниці кампанія, що завжди зустрічалась у ресторані відокремлено від усіх – О. Саме він був її незмінним сусідом по столику в ресторані Літературно-Мистецького Клубу. А редактор місячника «Вечірня година» письменник Василь Чапленко (Чапля) у перші ж дні перебування письменниці в місті взяв до друку її оповідання «Дві». Перебування у Львові стало цікавим передбачення для України на 2023 рік письменниці. Продуктивним у творчій діяльності стало проживання письменниці у Львові. Незважаючи на окупацію, масові репресії, розгалужену систему місць примусового утримання (ґето, табори примусової праці, тюрми, табори прогнози екстрасенсів для України на 2023 рік військовополонених), національне життя у Львові не зупинялось. В основу твору письменниця поклала мамині розповіді про своє минуле – дитинство, молодість та подружнє життя. Косача й розповіді про його безвідповідальність і схильність до шахрайства. Взимку 1944 р. Докія Гуменна на запрошення Андрія Шекерика здійснила подорож до Коломиї. На той момент вона не знала, що його перебування в Коломиї – це переховування від гестапо. Крім того вона відчувала провину за неуважність до найріднішої людини в останні її дні, бо вимушена була ходити на роботу, а головне, нічим не могла допомогти страждаючій від болю матері. Виявляючи загальну прихильність до ідей націоналізму, вона критично ставилася до їх діяльності в окупованому Києві, закидала їм вузькопартійну замкненість, зверхність і недовіру до місцевого населення, нерозуміння специфіки свідомості радянської людини.

Усвіжі екстрасенси про Україну 2023довж 1941-1943 рр. письменниця занотовувала всі події, які бачила та про які чула в Києві, маючи бажання написати оповідання про окуповане німцями місто під назвою «Вкраїно, Мати! Їм проти- стоять такі, як Долгін і віце-президент Академії наук Куцевич, які обстоюють власні інтереси і в науці бачать тільки найближчу «інженерну» мету. Заклад користувався великою популярністю, особливо в митців, які нещодавно переїхали до Львова. У жовтні 1943 р. Докія Гуменна переїхала до Львова. Центром культурного життя Львова став Літературно-Мистецький Клуб (п’ять мистецьких спілок – письменників, художників, журналістів, театральних та музичних діячів). На одному зі зборів письменників, організованими німецькою владою, Д. Львів 1941-1944 рр. – центр утвореної німецькою окупаційною владою адміністративної одиниці «Дистрикт Галичина», який включав чотири західні області України – Львівську, Дрогобицьку, Станіславську і Тернопільську (без північних районів). Восени 1943 р. німці почали відступати з території України. У березні обраний депутатом ВР України ХІІ(І) скликання від Залізничного в/о № 196, https://africacloudspace.com Івано-Франківська область. Гігантська кома- ха схопила Ван Луна і понесла за десятки кілометрів від станції, проте саме ця пригода дала йому змогу краще вивчити місцевість, спрямувати воду в старе річище і визволити літальний апарат, передбачення для України на 2023 рік затиснутий у скелях.

У липні 1942 р. від саркоми померла мати Д. 1942 р. за сприяння А. Закономірність цього процесу збагнути неважко з огляду на соці- альні тенденції. Наука Нового часу прагне реалізувати соці- альний проект. Він прагне осягнути радість, тотожну щастю і Богу. Він також предсказивал ряд ураганів в США. Перші три томи були написані в окупованому Києві (вийшли друком у Німеччині 1948 року), а четвертий – після виїду з міста (виданий в США 1956 року). Це було непорівнянне з тим, що ми мали в Києві. Літературний критик Г. Костюк, який 1943 року переїхав з Києва до Львова, порівнював ситуацію в обох містах: «Те, що я побачив, пізнав і відчув у Львові, мене дуже приємно вразило. Докія Гуменна ототожнює військову організацію обох народів: старшина-князь і дружина, при цьому слов’янський князь, як і скіфський цар, виконує роль жерця; поклоніння мечу скіфів та слов’янська присяга перед мечем тощо. 82. Гуменна Д. Вічні вогні Альберти.

Любченка Докія Гуменна надрукувала в журналі «Український Засів» оповідання «Зустріч у лісі». Гуменна читала оповідання «Барбос П’ятий». Також опублікувала оповідання «Дві» («Вечірня година», 1943 р.), («Барбос п’ятий», 1943 р.), «На натягненій струні» («Нові дні», 1943 р.), «Крилате письмо» («Дорога», 1943 р.), «Два вечори» («Вечірня година», 1943 р.), «Невільник» («Краківські вісті», 1943 р.), «Чорне – це біле» («Львівські вісті», 1943 р.), «Абстрактна вправа» («Український вісник», 1944 р.), передбачення для України на 2023 рік «Куркульська вілія» («Дозвілля», 1944 р.). 1944 року Докія Гуменна подала цю роботу на літературний конкурс «Українського видавництва». На початку 1944 р. уже не було сумніву в поразці воєнної кампанії Рейху в Україні. Все ушли в клуб, а я устал с дороги, лег спать. При Клубі працювали бібліотека, шаховий клуб, їдальня. У Літературно-Мистецькому Клубі кілька разів на тиждень організовувались авторські вечори або обговорення літературних творів. Серед рецензій бачимо тексти різних жанрових модифікацій і стильової специфіки: читацькі відгуки, есеї, полемічні інвективи, інформаційно-опи- сові замітки, огляди літературних «обойм», дослідження тощо.