Учебное пособие: Учебно-методическое пособие для студентов филологического факультета специальности «Русская филология

Однак В. Брюховецький припустив наявність у В. Петрова радянофільських настроїв, як і в його близьких друзів Ю. Так само після раптового «зникнення» В. Петрова з Мюнхена 1949 р., на той час знаного інтелектуала, літератора та науковця, спричинилася дискусія щодо політичного підґрунтя цієї втрати. 185. Котик І. Чи прийде месія після хрономату? Збереження національної єдності українців з різними історичними традиціями, з різних історико-етнографічних регіонів, з різними суспільно-політичними поглядами стало однією з важливих проблем емігрантів наприкінці та після Другої світової війни. Упереджене ставлення українців один до одного письменниця помітила ще в Києві та Львові. Виїзд до США передбачення для України на 2023 рік Д. На США орієнтувалася і Д. На несвоєчасність таких проблем звертав увагу У. Самчук, згадуючи побиття бандерівцями полковника радянської армії К. В. Петров був убитий бандерівцями. Та коли підозри, що В. Петров перебуває в СРСР підтвердилися 1954 року, той же ж Давиденко відмовив Д. Гуменна зосередилася на таких актуальних проблемах: 1) розшарування та протистояння різних суспільно-політичних, релігійних груп: націоналісти – «східняки» (колишні громадяни СРСР), blingorbit.com греко-католики – православні; 2) поглиблення наукових досліджень історії та культури України для збереження національної ідентичності; 3) непорозуміння в літературному середовищі, що породжувало розрив мережі приватних і професійних зв’язків; 4) обмеженість контактів української діаспори з Батьківщиною. Таким чином, половина життя Докія Гуменної припадає на США, де вона видала практично всю свою літературну спадщину, https://edufavor.com/%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0-%D1%96-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%8F%D0%BA-%D1%86/ була одним із засновників, активних діячів ОУП «Слова» – однієї з провідних культурницьких організацій української діаспори в другій половині ХХ століття.

В останньому Д. Гуменну обурювало звернення до неї як до росіянки та поблажливе зауваження, що вона може вільно говорити російською мовою. Во время сеансов подключался к потокам информации и отвечал на любые вопросы от диагноза конкретного человека до судьбы целой цивилизации. У середовищі українства в Ді-пі обговорювалися різні пропозиції та принципи формування квот на виїзд до США, Канади, Австралії. Гуменної становив проблему, як уже зазначалося в підрозділі 3.2. Вона ніяковіла, коли за віком, фахом і сімейним положенням право на виїзд надавали не їй, національно-свідомій письменниці зі статусом «ворога народу» в СРСР, а молодим жінкам із народу, які нічим не завинили перед радянським режимом, без освіти, з сільської місцевості, з дітьми. Але найбільшу ненависть викликали ті особи, що свого часу співпрацювали з радянським режимом чи підозрювалися у зв’язках з КДБ; як згадувалося раніше, www.agrifresh.co.za ця «шпигуноманія», необґрунтовані підозри зачепили і Д. Найбільш відкрито ця проблема проявилась у Ді-пі. Найбільш гострим із них виявилось протистояння «націоналістів» і «східняків». Особисто Д. Гуменна зіткнулась із цією проблемою, коли їй систематично нагадували про щонедільні відвідування церковної служби, зокрема й православної. Світ науки у художньому тексті оприявнюється зокрема як дискурс нау- ки, тобто прямі або опосередковані художніми засобами, висловлювання ав- тора чи персонажів прозового твору про науку і науковців.

Якщо у романі «Причини і наслідки» (1986) взаємовідносини науки і суспільства репрезентував насамперед дискурс науки і влади, то через двад- цять п’ять років у романі Ю.Щербака «Час смертохристів. Якщо ж герой самотою чи в меншості протистояв середовищу, то він змальо- вувався однозначно негативним («Літньої ночі») чи за межами Країни Рад у ворожому оточенні («Берег його дитинства»). «Геній в обмотках» – це такий собі образ святого, безкорисливого чо- ловіка, без родини, майже ченця, який символізує віру в те, що безмежний людський егоїзм таки вдасться подолати, типологічно подібний до Д.Явор- ницького з роману «Собор» чи професора-астронома з роману «Циклон», на- томість з підкреслено маргінальним суспільним статусом. Їм байдуже, що це наукове світило. Тільки різ- ниця полягає в тому, що пригоди закоханих, які прагнуть знову зустрітися, – це другорядна зовнішня канва у цих творах О.Бердника і щасливого поєднан- ня коханців у фіналі не відбувається. Під враженням побаченого у Пашенній він писав: «Коли дивишся на це умиротворення, на широкі поля, що розходяться в нескінченну далеч, екстрасенси про Україну 2023 мимо- волі виникає думка про вплив природи на дух людини. По-друге, вимога О.Тарнавського оплачувати роботу рецензента, навіть якщо він є членом «Слова», що грубо порушувало норми Статуту організації.

У таборах передбачення для України на 2023 рік переміщених осіб навіть отримала зауваження: «Раз ви не піпророцтво для України 2023гаєте дисципліні, то й не вимагайте до себе ласки. Гуменна, хоча на той час вона зіпсувала відносини майже зі всіма колегами-літераторами і навіть думала про закінчення літературної кар’єри. Мала вона й гадальний характер. Докія Гуменна більшу половину свого життя прожила в діаспорі. Її щоденники та мемуари є безцінним джерелом вивчення літературного процесу в українській діаспорі в США. Цьому сприяли заходи державної політики США та Канади та зусилля, яких докладали представники вже існуючої там української громади. Формально його можна було б віднести до демократичного крила української еміграції. Шевченка та Український вільний університет звернулися до німецької й американської окупаційної влади, а також до Центрального представництва української еміграції з проханням про пошуки. Докія Гуменна мала претензії до управління «Слова» з організаційних та фінансових питань. Докія Гуменна була частиною діаспорного світу і тому помічала його успіхи та провали. Найближчий 2022-тий рік. Що ж говорив по його приводу віщун? Дацька, що співпрацював із німецькою владою, через політичні причини: «Годі таке збагнути.