Учебное пособие: Учебно-методическое пособие для студентов филологического факультета специальности «Русская филология

Зеленський зробив гучну заяву про швидку перемогу України у війні з РФ ... То чому ми маємо переймати, а не розвивати свій? Гуменна завершила та видала свій творчий доробок. Гуменна відстоювала принципи свободи творчості, аполітичності, згуртованості письменницьких сил заради збереження і поширення української мови та літератури. Гуменна зосередилася на таких актуальних проблемах: 1) розшарування та протистояння різних суспільно-політичних, релігійних груп: націоналісти – «східняки» (колишні громадяни СРСР), греко-католики – православні; 2) поглиблення наукових досліджень історії та культури України для збереження національної ідентичності; 3) непорозуміння в літературному середовищі, що породжувало розрив мережі приватних і професійних зв’язків; 4) обмеженість контактів української діаспори з Батьківщиною. Вона закликає до збереження давніх самобутніх українських традицій, їх розвитку та модернізації: «європейський одяг… Таким чином, українська діаспорна письменниця Докія Гуменна вже у 40-х роках ХХ століття відстоювала ідею об’єднаної Європи, а єдиною перспективою розвитку України вбачала в її утвердженні у статусі суверенної, демократичної, правової держави та невід’ємної частини європейської сім`ї народів. Найбільше вона боялась перетворення цих організацій на копію Спілки радянських письменників України на чолі з О.

Скільки російських генералів загинули на війні в Україні і чому це ... Вона критикувала Спілку українських письменників за авторитарність, фаворитизм і визнання таланту відповідно до партійної приналежності – усе це нагадувало їй методи більшовиків. Але тоді герой і антагоніст були б приблизно рівні за силою, і це послабило б драма- тичну напругу, отой ідеально вибудуваний, як у фільмах А.Хічкока, саспенс. Ось, наприклад, ІМІ проаналізував, як це робить росія. А де ж він узявся, як не виробився з етнографічних одягів народів? А де ж наша творчість, про яку ми стільки кричимо? Гуменної, що чекає на Україну в 2023 році передбачення дає змогу узагальнити життя і творчість, соціокультурне та інтелектуальне середовище, реконструювати її історичні погляди. Аналізуючи причини війн ХХ століття, Докія Гуменна дійшла власного висновку, що головною з них є відсутність «спільноти» в Європі. Д. Гуменна вказує на ще один недолік українців – відсутність сильних неегоїстичних особистостей, здатних не лише мріяти, а й працювати, покладаючись тільки на свої сили, відмовившись від вузькопартійних чи групових інтересів. Гуменної: працювати, покладаючись тільки на свої сили, відмовитись від групових інтересів. Гуменна практично відмовилась від особистого життя та присвятила себе письменництву, видавничій та літературно-організаційній діяльності. Гуменна оперувала як науковими підходами, так й інтуїтивним розумінням української історії та її можливого майбутнього.

Гуменної велике значення мало спілкування зі ставищанськими викладачами історії (В. Самійленком) та історії української і світової літератури (поетом Д. Інтелектуальне зростання Д. Гуменної припадає на студентські роки, чому сприяли відповідне освітнє (лекції О. Тому одна з частин повісті «Епізод із життя Європи Критської» присвячена авторській демонстрації антагонізму між демократією і аристократією, при чому аристократія в письменниці асоціюється з партійним керівництвом СРСР, що при проголошеній рівності в реальності протиставляло інтелігенцію, пролетаріат і селянство; нацією і клас; ідею і матерію, раціональне та інтуїтивне. Аналіз історіографії проблеми засвідчує, що на сьогодні немає комплексної наукової роботи, яка б висвітлила біографію та творчий шлях письменниці. «Плуг» та поява перших друкованих творів, виключення письменниці з літературного життя Радянської України, підвищення інтересу до історичних наукових студій; ІІІ – 1941-1944 рр. Перші твори були написані в жанрі соцреалізму, але ідеологічно невитримане відображення радянської дійсності призвело до відсторонення її від літературного життя. Він показує людині шляху можливих рішень, виходів зі складних ситуації або застерігає від небезпек. Однак, незважаючи на це, письменниця застерігає щодо можливої появи нової крайності: бездумне сліпе впровадження чужих порядків. Тоталітарний режим Радянського Союзу вона ототожнювала з нацистським у Німеччині і не мала сумніву щодо його повалення з часом.

З метою доступності для цільових аудиторій із різним рівнем обізнаності в сфері монетарної політики та фінансів має бути застосований диференційований підхід викладання інформації передбачення для України на 2023 рік кращого сприйняття чинників щодо рішень і результатів монетарної політики. Вона переконувала, що «пролетар не має батьківщини… Хоч письменниця не раз наголошувала, що не має антибільшовицьких думок, бо вона – «продукт радянської системи», однак демонструвала негативне ставлення до ідеї класового суспільства, зокрема «диктатури пролетаріату». Письменниця, вказуючи на потребу Європи в Україні, екстрасенси про Україну 2023 пророкувала, що саме Україна стане «зародком майбутнього співжиття народів, що екстрасенси про Україну 2023росте … Д. Гуменна, вказуючи на необхідність об’єднання європейських країн, 1943 року об’єктивно долучилась до плеяди європейських експертів, що чекає на Україну в 2023 році передбачення наголошували на потребі злиття європейських промисловості, інфраструктури, освітнього та наукового простору тощо. Зокрема, вірили, що вихор можна вбити, якщо кинути в нього ножем. Гуменна підкреслює цю «ваду» українців, що заважає створити їм свою державу. Докія Гуменна є безперечною прихильницею демократичного політичного режиму, націоналізму та єдності духовного матеріального, що не можуть існувати один без одного.