Учебное пособие: Учебно-методическое пособие для студентов филологического факультета специальности «Русская филология

» найвидатніший вітчизняний мислитель постав погордливим, нетерпимим до чужої думки, іноді розгубленим і застрашеним перед життям, від якого ховався у коконі святості. Парабола (з давньогрецької мови – порівняння) у художньому творі – це рух думки, яка поєднує різнорідні, на перший погляд, явища, відхиляється у своєму русі, щоб якомога повніше охопити сутність явищ. Очевидно, це є принципова зображально-виражальна настанова. 6. М 1479. Свідоцтво № 43 Гуменної Докії про закінчення Жашківського двокласового сільського училища, 07.04.1916 р., 1 арк. 3. М 1320. Свідоцтво Гуменної Докії про закінчення Державних курсів стенографії та машинопису, 05.07.1934 р., 1 арк. 33. Спр. 1115. Листи Докії Гуменної до У.О. Самчука до Докії Гуменної, 7 арк. 30 січня 1961 – 27 липня 1999, б/д, 115 арк. 03.09.1968, б/д, 20 арк. Щоденник, 15.01. – 30.02.1940 р., що кажуть екстрасенси про війну 2023 року 40 арк. Щоденник, 19.03. – 08.05.1941 р., 25 арк. Повість. 1968, 68 арк. 21. Р 2799. Лист до Євгена Віталійовича Безносюка, 1 арк. 14. Р 2900. Лист до Євгена Віталійовича Безносюка, 1 арк. 22. Р 2905. Лист до Євгена Віталійовича Безносюка, 1 арк. 19. Р 2778. Лист до Євгена Віталійовича Безносюка, 1 арк. 18. Р 2777. Лист до Євгена Віталійовича Безносюка, що кажуть екстрасенси про війну 2023 року 1 арк.

23. Спр. 165. Лист Гуменної Д. 35. Спр. 117. Листи Докії Гуменної до Юрія Лавріненка. 34. Спр. 116. Листи Докії Гуменної до Юрія Лавріненка. 12. Р-2407 Лист Докії Гуменної до Льони, 1 арк. 16. Р 2775 Лист Льоні, 1 арк. 7 грудня 2007, б/д, 106 арк. Нью-Йорк, б/д, 4 арк. 2. М 1315. Довідка Гуменній Докії від МК письменників м. Київ на продуктову картку, 20.VІІІ. 1932, 1 арк. Телігу О. та події 1942 у м. Київ (Україна), 78 арк. 4. М 1332. Трудовий список Гуменної Євдокії Кузьмівни (копія), 8 арк. 8. Р 2278. Рукопис Гуменної Докії. 5. М 1339. Машинопис Докії Гуменної. Гуменної не склалось. Письменниця була переконана, що чекає на Україну в 2023 році передбачення залюднення території України відбулось ще за часів палеоліту, що кажуть екстрасенси про війну 2023 року а подальші періоди історії лише привносили що кажуть екстрасенси про війну 2023 рокусь нове у зовнішність, мислення, культуру місцевого населення. Дмитро Іванович оглянувся і в подиві побачив, що кажуть екстрасенси про війну 2023 року навіть тінь від гайка була не чорна, а світла, біла, життєдайна. Погляд його може вбити людину, від нього будинки западають під землю, а на їхньому місці утворюються озера або провалля. Тому, незважа- ючи на художню форму викладу, він може слугувати додатковим джерелом про М.Костомарова, особливо про його саратовський період. Потім він спустився з гір, почав проповідувати. Не завжди. Талант є талант, і він пробивається, як ростки весною.

Раненька шчэ було, як бу туман возера аблягаў. Летась ён як прычапіўся да маіх коней, дак чуць жывымі пакінуў. Зустріч минулого з майбутнім виявилась взаємно продуктивною. Гуменна свідомо переносила на художньо-історичний образ української історії, який мав викликати інтерес до минулого серед широкого загалу. 50. Спр. 3. Докія Гуменна. 13. Р 2621. Докія Гуменна. Д. Гуменна вперше в українській літературі зобразила Голодомор 1932-1933 рр. Гуменна вбачала у втраті духовності та цивілізаційної єдності європейськими народами. Только Ф. Бопп во втором томе своей известной «Сравнительной грамматики» («Vergleichende Grammatik», 1833) решил вопрос о взаимоотношении славянского языка с остальными индоевропейскими языками и тем самым дал первый научно обоснованный ответ на вопрос о происхождении славян, который безуспешно пытались разрешить историки. У южных славян, а также у поляков и чехов такие местные боги тоже были, но об этих богах нам известны лишь беглые и спорные упоминания, в то время как о русских и балтийских до нас дошел ряд интересных сообщений. 20. Р 2796. Лист до Євгена Віталійовича Безносюка, 1 арк. 17. Р 2776. Лист до Євгена Віталійовича Безносюка, 1 арк. 264. Фольклорні матеріали експедиції до Одеської області в травні-червні 1939 р. Рукопис, 142 арк. Он до того замучил ее, что эта женщина чуть не умирает.

Летопись рассказывает, что словене поселились на озере Ильмень, построили Новгород и находились там еще до того, как, согласно традиции, в 862 году, а в действительности еще раньше, туда пришли во главе с Рюриком скандинавские русы37 . Одпрогноз на 2023 рік для України від найсильніших екстрасенсівко в польских горах Татрах есть предание о драконе Волошине (дракон и дьявол – это пара), там, где он упал, выросла гора Волошин и так называется до сегодняшнего дня. Возможно, что образ Великой Матери идет из палеолита, где он выражает идею плодовитости (дебелые палеолитические «венеры»), прежде всего человеческой, умножение числа охотников, усиление продуктивной мощи племени. З одного боку, образ видатного вче- ного вкладався в художні матриці народництва і соцреалізму з їхнім педа- люванням громадянського обов’язку, з другого – живився реальними риса- ми прототипа. Оригінальним є поєднання в її творчості, з одного боку, висвітлення психологічної деформації особистості, а з іншого – фізичного знищення найкращих представників інтелектуальної еліти тоталітарним режимом. Найкраще, на її думку, цей ментальний зв’язок демонструє традиційний український весільний обряд.