Та чи варта ж вона його?

Особисто Д. Гуменна зіткнулась із цією проблемою, коли їй систематично нагадували про щонедільні відвідування церковної служби, зокрема й православної. Гуменна із зацікавленням слухала розповіді пані Пауш про досвід облаштування українців на нових теренах з кінця ХІХ ст., який важкий шлях вони пройшли, як їх предки з диких лісів зробили плодючу й багату країну, поклали своє життя, щоб тепер почувати себе її господарями. Історія переселення українців на Американський континент бере свій початок у ХІХ ст. і продовжується сьогодні, поповнюючи кількість носіїв етнічності. Докія Гуменна згадувала, про поділ канадських українців на православних і католиків, а також про так званих «червоних», що не відвідували церкву. Докія Гуменна, спостерігаючи за молодшим поколінням українців-емігрантів, звертала увагу, що воно майже не володіє українською мовою, хоч їх батьки, як правило, двомовні, а старше покоління взагалі могло не знати англійської, а говорити виключно українською. Гуменна, хоча на той час вона зіпсувала відносини майже зі всіма колегами-літераторами і навіть думала про закінчення літературної кар’єри. І в такій характеристиці вона не бачить нічого негативного, пророцтво для України 2023 адже тут присутні і церква, і школа, і Народний дім, і додаткові освітні установи – танцювальні, художні тощо.

Ці твори мають схожу концепцію, змістовне наповнення, аргументацію та завдання; наявні основні ознаки науково-довідникового апарату, визначення актуальності, мети, предмета вивчення, список використаних джерел і літератури тощо. В університетах США та Канади відкривались кафедри українознавства, історії України тощо. Цьому сприяли заходи державної політики США та Канади та зусилля, яких докладали представники вже існуючої там української громади. Свій внесок у виховання української молоді робить і Д. Особливо важливо це передбачення для України на 2023 рік виховання молоді, яка практично представлена сама собі в американському суспільстві, не читає українських книжок, захоплена телебаченням або коміксами. Це важливо для виховання української молоді, бо розпорошена діаспорна громада, на відміну від такого «гетто», не спроможна забезпечити своїм дітям належне українське виховання. Із переїздом до США політична дихотомія української спільноти послаблюється і зберігається на суб’єктивному рівні. Окремо треба сказати про молодь, яка формувала власне середовище, утворюючи нові організації: Пласт, Спілку української молоді Америки, Організацію демократичної української молоді та інші. У країні діяли Греко-Католицька Церква, Українська Православна Церква, Українська Католицька Церква та інші.

Проживала Д. Гуменна в Нью-Йорку, восени 1967 р. подорожувала Сполученими Штатами, відвідала Сан-Дієго, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Денвер, Міннеаполіс, Чикаго та інші міста. 1956 року Докія Гуменна вперше відвідала Канаду. Таким чином, Докія Гуменна одна з перших українських діячів культури прямо оголосити Голодомор 1932-1933 рр. Так, з 1944 р. у Саскачеванському та в Альбертійському університетах викладали комплекс українознавчих дисциплін; з 1968 р. існувала кафедра українських студій в Гарвардському університеті (США), яка до 1973 р. перетворилась на Український науковий інститут. Важливим прогнози екстрасенсів для України на 2023 рік збереження українських громад було її компактне розселення. У своїх творах Докія Гуменна навіть називає компактне розселення українців в Нью-Йорку «гетто». Гуменної: відносини з канадським урядом, наявність в українському середовищі прихильності до лівих поглядів та родинні стосунки українців з місцевими. Невідомо, як за- кінчились стосунки Лідочки і Ратмирова, проте компліментарно до біографії М.Костомарова, можна сказати – нічим; чи то обставини завадили, чи захо- пленню бракувало глибини. Центр навіть дуже красивий, могутній, гордий – як німецькі собори. У таборах для переміщених осіб навіть отримала зауваження: «Раз ви не підлягаєте дисципліні, https://anhanguera.com.br/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83-%D0%B7-2023/ то й не вимагайте до себе ласки.

Більшість відновила на Американському континенті організації, до яких вони належали в Україні або які були утворені в Ді-пі. Гуменної становив проблему, як уже зазначалося в підрозділі 3.2. Вона ніяковіла, коли за віком, фахом і сімейним положенням право на виїзд надавали не їй, національно-свідомій письменниці зі статусом «ворога народу» в СРСР, а молодим жінкам із народу, які нічим не завинили перед радянським режимом, без освіти, з сільської місцевості, з дітьми. «Будуть з’являтися цікаві нові проєкти та форти, але тільки час покаже, які з них стануть найбільш затребуваними та прибутковими», – додає Марина Лео. Збереження національної ідентичності молодшого покоління – справа не тільки їх батьків, а й діаспори загалом, зокрема інтелектуалів і письменників. Гуменна, є збереження національної ідентичності. Подорожуючи містами США, Докія Гуменна, як правило, зупинялась у своїх знайомих «східняків». У цьому творі прозаїк піддав сумніву міф свіжі екстрасенси про Україну 2023 війну як спільний досвід, що робить людей чистішими і згуртованішими. 159. Гирич І. Чи суперечить національний міф історичній правді? Сама ж Д. Гуменна в еміграції так і не вивчила англійської мови, а принципово говорила українською, що обмежувало коло її спілкування винятково українцями. Повість І. Цюпи містить різноманітні мов- леннєві ситуації, що засвідчують широту життєвого досвіду і духовних заці- кавлень героя, пророцтво для України 2023 зокрема спілкування із школярами, їхніми батьками, колегами, з власною родиною, з представниками академічної науки.