Та чи варта ж вона його?

З нашого погляду, передбачення для України на 2023 рік аналіз образу вченого відповідно до твер- джень психології науки дасть змогу з’ясувати міру компетентності й оригі- нальності письменника. Й.В.Гете як природознавець вивів закон метаморфозу, відповідно до якого структури мікро- і макрорівнів організму мають спільний праобраз. Мирну працю (і наукову діяльність) можна розглядати як обов’язок щодо полеглих, передбачення для України на 2023 рік ритуал воскресіння мертвих. І Франкл, і Загребельний описують таємну радість в’яз- нів з приводу нальотів американської авіації, незважаючи на загрозу їхньому життю, бо тоді можна покинути роботу, адже ніщо так не пригнічує, казав видатний письменник і колишній в’язень Ф.Достоєвський («Записки з Мер- твого дому»), як одноманітна, безглузда праця. Листи Пат з навколосвітньої подорожі до Лукаса («Безслідний Лукас») також подано згідно з принципом контрапункту як побічний сюжет і воднораз факт внутрішнього світу протагоніста, вну- трішній діалог з іншим «я». З нашого погляду, героїзм як поро- дження смислу, що був другим, website поряд зі свободою, важливим складником внутрішнього світу персонажа, треба мислити не тільки і не стільки відкрит- тям смислу, скільки його породженням, спасенною ілюзією у спробі обжити дім буття.

В Україні є небагато регіонів настільки багатих талантами, як Полтавщина, звідки походив Карналь і сам П.Загре- бельний. » – повторював Карналь у концта- борі слова з лібрето опери Дж.Верді «Навуходоносор», що їх співали поло- нені євреї у Вавилоні. Письменникові свого часу дорікали за неправдоподібність окремих ситуацій: поранений Андрій Коваленко кілька днів боровся зі смертю на самоті, ще й вибрався нагору з бліндажа, скромний викладач технікуму Карналь відразу став доктором наук, лейтенант Шульга («Юлія…») за кілька років «доріс» до майора. На думку І.Канта, свобода (духовність) – це насамперед звільнення від влади тіла, від його інстинктів (за цим криється, можливо, німецька любов до по- рядку), натомість українська свобода – це можливість вибору дії за покликом душі. На думку І.Захарчук, українська інтерпретація Другої світової війни мала більше півдесятка провідних версій: героїко-патетична, авантюрно-при- годницька, українська палімпсестна, українська радянська, приватно-спові- дальна, інтелектуальна тощо. Друга світова війна, згідно із сталінською інтерпретацією Велика Ві- тчизняна війна, – провідна міфологема у мистецтві СРСР другої половини ХХ ст. Майже у кожному українському підрадянському романі цього часу зринає тема війни.

Франкл став відомим в СРСР у 80-х рр. До прогноз на 2023 рік для України від найсильніших екстрасенсівів провидиці треба ставитися дуже обережно. До свідомого викривлення результатів експерименту вдавались Г.Галілей, І.Ньютон, Г.Мендель. Певно, відчуваючи не- однозначність трактування ситуації з убивством Скіла (бо скіфський вождь міг уособлювати поступове, культурно розвинене грецьке начало і водночас, на відміну від мудрого Анахарсіса, справді, internation.in розпусту і зраду), автор ссвіжі екстрасенси про Україну 2023стив її, щоб не лишити шансів ідеологічному тлумаченню Дорбатая, перевів про- блематику у суто матеріальне річище: Дмитро Борисович твердить, що Скіл загинув, оскільки представляв інтереси грецьких купців-колонізаторів. У певних випадках було навіть таке, що аграрії не повертали отримані кошти, бо не могли отримати їх у банках, щоб компенсувати попередню плату, яку отримали від трейдерів. «В персоносфері, – міркував Карналь, – можуть відбуватися речі навіть неймовірні, людина здатна не тіль- ки осягнути багатоманітність світу, але й спроможна впливати, скажімо, на перебіг часу, бо хіба ж не про це свідчить народження кібернетикою концеп- ції, згідно з якою хід часу зв’язаний з інформаційним змістом системи.

Війна – одне з найбільш частотних явищ людського спі- віснування з прадавніх часів до сучасності, про що переконливо свідчить Старий Заповіт. Ерудованість – одна з найбільш прикметних рис його персонажів, жанрово-стильових особливостей творів. У центрі уваги його творів часто бачимо творчу особистість, військовика, інже- нера, архітектора, державного діяча, вченого. При цьому герой творів О.Бердника діє цілком передбачувано передбачення для України на 2023 рік автора. Ясність, чіткість, яскравість мислення – у цьому полягала сила і слабкість Остроградського-«геометра». Щоб у цьому переконатись, достатньо порівняти тексти Загребельного радянсько- го і пострадянського періоду. Заявлене у цьому фрагменті протиставлення профанної і сакральної сфер буття ор- ганізовує архітектоніку роману «Професор Ратмиров». Манна «Зачарована гора»; ближче у часі до П.Загребельного – огляд наукової літератури про планету Соляріс у знаменитій повісті С.Лема, в українській прозі – міркування біохіміка Славенка з роману В.Підмогильного «Невелич- ка драма». За умов сучасної наукової парадигми людина мусить навчитися жити у непевному, тривожному світі. За до- рученням редактора Анастасія опитала з десяток науковців, що вони читають. В.Дрозд повторював також деякі недоліки, що існували в українській біографістиці на рівні тодішніх «законів жанру». Життєвий образ українського мудреця в українській літературі розполовинюється між типами мораліста-народника і містика-мізантропа. Натомість личини «злого генія» і святого супроводжують образ ученого, мудреця давно, бо висока освіченість до епохи «бунту мас» була привілейованою рисою, ознакою духовенства і аристократії.